Check English Version

Spożywamy odpowiedzialnie

Piwo i inne napoje alkoholowe z naszej oferty spożywane z umiarem, mogą być częścią dobrze zbilansowanego stylu życia. Jesteśmy dumnymi piwowarami zaangażowanymi w promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i ograniczanie szkodliwego spożywania alkoholu. Naszym zdaniem ważne jest, aby konsumenci mieli wiedzę na temat alkoholu, naszych produktów i odpowiedzialnych sposobach korzystania z nich. Staramy się to podkreślać na naszych opakowaniach, w reklamach i promocjach oraz poprzez nasze działania partnerskie. Oferujemy szeroką gamę trunków o różnym procencie objętościowym alkoholu (ABV), w tym coraz więcej opcji bezalkoholowych i niskoalkoholowych.

Spożywanie alkoholu jest indywidualną decyzją. Przed spożyciem należy rozważyć własne ryzyko i korzyści. Istnieją dowody na to, że spożywanie alkoholu może mieć związek z pewnymi problemami zdrowotnymi. Alkohol ma różny wpływ na różnych ludzi. W przypadku niektórych osób również umiarkowane spożycie alkoholu może zwiększać ryzyko takich chorób, jak cukrzyca, niektóre rodzaje raka czy problemy sercowo-naczyniowe. Wszelkie dalsze pytania lub wątpliwości w tym zakresie należy kierować do swojego lekarza.

Nadmierne spożywanie alkoholu może być przyczyną niebezpiecznych, długotrwałych konsekwencji, takich jak fizyczne uzależnienie lub nałóg alkoholowy, dlatego zawsze należy tego unikać. Niektórzy ludzie nigdy nie powinni sięgać po alkohol. Na przykład osoby, które nie osiągnęły wymaganego prawem wieku, kobiety w ciąży, kierowcy, operatorzy maszyn lub osoby, które nie potrafią kontrolować ilości spożywanego alkoholu.

Wiele instytucji rządowych publikuje zalecenia dotyczące spożywania alkoholu, do których konsumenci mogą sięgać. Bardzo dobrym źródłem informacji są również organy publicznej ochrony zdrowia.

Alcohol & health

When consumed in moderation, beer and other alcoholic drinks in our portfolio can be part of a well balanced lifestyle. We are proud brewers committed to promoting responsible consumption and reducing the harmful use of alcohol. We think it is important that consumers are well-informed about alcohol, our products and how they can be enjoyed responsibly. We make sure to emphasise this on our packaging, in our advertising and promotions and through our partnerships. We offer a wide range of drinks at varying Alcohol by Volume (ABV), including more and more no-alcohol and low-alcohol options.

Consuming alcohol is an individual choice. Personal risks and benefits should be considered before consumption. Some evidence has shown that there is a relationship between alcohol consumption and certain health issues. Alcohol affects different people in different ways. For some people also moderate alcohol consumption may increase certain health risks such as cardiovascular issues, diabetes and certain types of cancer. If you have further questions or concerns, please contact your Doctor.

Excessive consumption of alcohol can create dangerous long-term consequences such as physical dependence or addiction to alcohol, and should always be avoided. Some people should never drink. For example; people who are below the legal drinking age, pregnant, about to drive or operate machinery, or cannot control their drinking.

Many governments publish recommended drinking guidelines for consumers to reference. Public health authorities also provide a great source of information.

Żywiec Jasne Pełne butelka 500 ml